Παρέχουσες συνταξιοδοτικές υπηρεσίες

  • Καταμέτρηση ενσήμων
  • Συμβουλευτική διαδικασία για τον χρόνο και τον τρόπο συνταξιοδότησης
  • Συμπλήρωση και κατάθεση φακέλου
  • Ενημέρωση για την πορεία της σύνταξης
  • Μεταβίβαση σύνταξης θανόντα συνταξιούχου σε σύζυγο/παιδιά