Αναλυτικά όλες οι λογιστικές και φοροτεχνικές μας υπηρεσίες.

  • Τήρηση και παρακολούθηση λογιστικών βιβλίων κατηγορίας Β’ & Γ’
  • Δυνατότητα φυσικής παρουσίας στον χώρο σας κάθε δεκαπενθήμερο
  • Συμβουλές και ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης
  • Μηχανογραφική τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση λογιστικών βιβλίων
  • Ενημέρωση και συμβουλές για την επιχείρηση και παρακολούθηση για ό,τι καινούριο ψηφίζεται
  • Ενάρξεις – Διακοπές – Μετατροπές επιχειρήσεων