Ξεχάστε τις ουρές και την γραφειοκρατεία!

 • Φορολογικές Δηλώσεις
 • Ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία
 • Ηλεκτρονική κατάθεση μισθωτηρίων
 • Μεταβολές Ε9
 • Οικογενειακό επίδομα παιδιών (Α21)
 • Υποβολή αίτησης πετρελαίου
 • Έκδοση κλειδάριθμου
 • Έκδοση Α.Φ.Μ.
 • Δήλωση θανάτου
 • Δήλωση γάμου – διαζυγίου
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ
 • Εκχώρηση μισθωμάτων στο δημόσιο
 • Δήλωση κατοικιών εξωτερικού
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Αίτηση κοινωνικού μερίσματος
 • Ανάλωση κεφαλαίου – Υπολογισμός πόθεν έσχες
 • Αλλαγή διεύθυνσης και αριθμού αστυνομικής ταυτότητας
 • Έκδοση αριθμού μητρώου Ι.Κ.Α.
 • Έκδοση και έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Έκδοση και θεώρηση ατομικού ή οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας
 • Διαγραφή και εγγραφή Ο.Α.Ε.Ε
 • Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών
 • Έκδοση κλειδάριθμου
 • Ένταξη σε χαμηλότερη κατηγορία στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε
 • Εκκαθαριστικό – Φ.Π.Α. – ΕΝΦΙΑ
 • Ασφαλιστικά ταμεία (Ο.Α.Ε.Ε – Ι.Κ.Α.)
 • Δ.Ε.Η.
 • Ο.Τ.Ε.
 • Κινητή τηλεφωνία
 • Ε.Υ.Α.Θ.
 • Τέλη κυκλοφορίας
 • Ασφαλιστήρια
 • Έκδοση Βεβαιώσεων
 • Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας
 • Υποβολή Αιτήσεων Για Λήψη Επιδομάτων – Βοηθημάτων και Λοιπών Παροχών
 • Εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού
 • Αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις