Αναλυτικά όλες οι υπηρεσίες που αφορούν ασφαλιστικά και εργατικά θέματα

  • Υπολογισμός μισθοδοσίας
  • Προσλήψεις – Απολύσεις – Συμβάσεις
  • Υποβολή Α.Π.Δ.
  • Πρόγραμμα επι περιτροπής και μειωμένης απασχόλησης
  • Υποβολή και παρακολούθηση επιδοτήσεων από τον Ο.Α.Ε.Δ. για νέες θέσεις εργασίας
  • Ενστάσεις – Προσφυγές