ΡΥΘΜΙΣΗ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΕΦΟΡΙΑ – ΔΗΜΟΥΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΕΦΟΡΙΑ – ΔΗΜΟΥΣ

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Αναμένεται σήμερα να ανοίξει  η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης ρύθμισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 30/09/2019.

Στη ρύθμιση εντάσσονται όλοι και οι ενεργοί και οι μη ενεργοί ( δηλαδή όσοι έχουν κάνει διακοπή εργασιών ) επαγγελματίας . Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. 

 

1) ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ

Υπάγονται όσες οφειλές έχουν δημιουργηθεί έως  31/12/2018 με δυνατότητα ρύθμισης έως 120 δόσεις , με μικρότερη δόση αυτή των 50€ . Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα να υπαχθούν και οι ήδη ρυθμισμένες οφειλές μέσω της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων εφόσον βέβαια αφορούν οφειλές έως 31/12/2018.

Η ιδιαιτερότητα σε αυτή τη ρύθμιση είναι ότι θα υπάρχει η επιλογή από τον ασφαλισμένο, ένα έχει οφειλές από 01/01/2002 έως 31/12/2016 ,να επαναπροσδιορίσει τις ασφαλιστικές εισφορές για εκείνα τα χρόνια με τις εισφορές που ισχύουν από 01/01/2017 και μετά. Δηλαδή με βάση τον κατώτατο μισθό που ίσχυε 31/12/2018 δηλαδή 586,08 € και η εισφορά που του αντιστοιχούσε 167 ευρώ το μήνα. Με αυτή την επιλογή θα κερδίσει κάποιος μεγάλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλει ,όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσει και κατά πόσο μειώνεται η σύνταξη του, λόγω αυτού του επαναπροσδιορισμού .

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει να σας προσδιορίσει το ύψος της  σύνταξης  και στη μία περίπτωση και στην άλλη ώστε να επιλέξετε τον επαναπροσδιορισμό ή όχι των ασφαλιστικών εισφορών .

Στις προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί θα υπολογίζεται μείωση 85 % ανεξαρτήτως αριθμού δόσεων που θα επιλέγει ο οφειλέτης .

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση θα δικαιούται να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα διάρκειας δύο μηνών.

Η ρύθμιση θα χάνεται  ένα ο ασφαλισμένος δεν έχει πληρώσει δύο δόσεις από τη ρύθμιση ή εάν δεν καταβάλει ή ρυθμίζει τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εφόσον είναι ενεργός επαγγελματίας.

Για τον ΟΓΑ και μόνο το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 30€ αντί 50 που είναι για τους υπόλοιπους και η μείωση των προσαυξήσεων είναι 100% αντί 85 % που είναι για τους υπόλοιπους.

2) ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Σ΄ αυτή τη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/2018 και υπάγονται κι αυτές που έχουν ήδη ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων .

Οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 120 με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 €. Οι προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί ,σε εφάπαξ καταβολή της οφειλής θα μειώνονται κατά 100% δηλαδή θα διαγράφονται  και σε περίπτωση καταβολής με δόσεις ανεξαρτήτως  του αριθμού των δόσεων η μείωση τους θα είναι 50%.

Προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης είναι να καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές μισθωτών υπαλλήλων και να μην εκκρεμεί πάνω από 1 δόση της ρύθμισης.

Μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση ο εργοδότης  θα λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα διάρκεια δύο μηνών .

Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε ρύθμιση χαθεί επανέρχονται τα αρχικά ποσά της οφειλής .

 

Β. ΕΦΟΡΙΑ

Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2018.Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί από σήμερα έως 28/06/2019 και θα αφορά:

α. φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα .Ο αριθμός των δόσεων για τα φυσικά πρόσωπα θα είναι σε συνάρτηση με το εισόδημα και των αριθμό των παιδιών που έχουν .  Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για εισοδήματα έως 10.000€ θα είναι 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 30€.

Η μείωση των προσαυξήσεων θα είναι σε συνάρτηση με τον αριθμό δόσεων και θα φτάνει το 100% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

β. νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Σ΄ αυτή τη περίπτωση θα υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων ανάλογα με το χαρακτήρα του φόρου.

  1. Ρύθμιση 18 δόσεων για οφειλές από φόρους τακτικής αιτίας όπως φόρο εισοδήματος , ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.
  2. Ρύθμιση 30 δόσεων για οφειλές από φόρους , από έκτακτες αιτίες όπως φόρο κληρονομίας κ.λ.π

 

Στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που έχουν ενταχθεί με άλλες ρυθμίσεις.

Η ρύθμιση θα χάνεται εφόσον δεν έχουν καταβληθεί 2 συνεχόμενες δόσεις και εξαιρούνται όσοι έχουν υπαχθεί στο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

 

 

Γ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

 

Η ρύθμιση αυτή αφορά οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στο Δήμο και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

Η μείωση των προσαυξήσεων φτάνει το 100 % σε εφάπαξ καταβολή και κυμαίνεται από 80% έως 50% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέγει.

Το ύψος του ποσού της δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20€.

 

 

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποβολή των αιτήσεων όλων των ρυθμίσεων καθώς και τον υπολογισμό της σύνταξης με τις παλιές ασφαλιστικές εισφορές και με τις μειωμένες ώστε να επιλέξει ο υποψήφιος συνταξιούχος ποιες ασφαλιστικές εισφορές συμφέρει να ρυθμίσει.