• ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο εκ νέου όλοι οι δικαιούχοι . Με το τέλος των φορολογικών δηλώσεων 26/7 θα αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο θα λήξουν ένα μήνα μετά από τις φορολογικές δηλώσεις δηλαδή στις 26/8. Υπενθυμίζουμε ότι […]

    Read More