ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ , ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 35 ΕΤΗ ΤΟ 2012 .

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ , ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 35 ΕΤΗ ΤΟ 2012 .

Έως και 12 χρόνια νωρίτερα αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης ασφαλισμένοι που είχαν εγκλωβιστεί για σύνταξη στα 62 ή 67 χρόνια.

Με τη νέα εγκύκλιο 37/2017 του ΕΦΚΑ ανοίγει ο δρόμος για σύνταξη στα 55 και 60 χρονών.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τους παλιούς ασφαλισμένους με ένταξη στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ ή και στο ΙΚΑ και στη συνέχεια Δημόσιο

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ :

 

Α. ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ

Μητέρες που συμπλήρωσαν έως το 2010 , 2011 και 2012 , 5500  ένσημα και είχαν ταυτόχρονα ανήλικο παιδί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από το ΙΚΑ ανάλογα ποια χρονιά συμπλήρωσαν τ 50ο  έτος της ηλικίας τους για μειωμένη σύνταξη και το 55ο έτος της ηλικίας τους για πλήρη. Για πρώτη φορά αφορά και μητέρες που είναι ή ήταν ασφαλισμένες στο ΤΕΒΕ και έχουν τουλάχιστον από τις 5500 ημέρες ασφάλισης , 1500 ημέρες απασχόλησης στο ΙΚΑ εκ των οποίων οι 500 την τελευταία πενταετία.

*Αυτές οι μητέρες παρόλο που μπορεί τα 5500 ένσημα να τα έχουν στο ΤΕΒΕ εφόσον πληρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις  μπορούν να βγουν με διαδοχική σύνταξη με τα ηλικιακά όρια του ΙΚΑ .

π.χ. Μία μητέρα στο ΤΕΒΕ δεν θεωρούνταν μητέρα αλλά γυναίκα και για να βγει σε πλήρη σύνταξη έπρεπε να έχει συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης και να κλείσει το 62Ο έτος της ηλικίας ή εάν είχε λιγότερα έτη ασφάλισης να κλείσει το 67ο έτος της ηλικίας της.

Με την 37/2017 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ εφόσον έχει και ένσημα του ΙΚΑ δημιουργεί προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ ως μητέρα.

*Ο χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται και με εξαγορά πλασματικού χρόνου 1200 έως 1500 ημερών για τα έτη 2011 και 2012 αντίστοιχα . Για το 2010 μετρούν ημέρες επιδότησης ασθενείας ανεργίας και το διάστημα ανεργίας πριν και μετά τον τοκετό.

 

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2011 Ή ΤΟ 2012

Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης το 2011 ή το 2012 στο ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62 ή 67 έτη ηλικίας τους.

Αναλυτικότερα εάν κάποιος ασφαλισμένος συμπληρώνει 10500 ημέρες εργασίας είτε με πραγματική ασφάλιση είτε εξαγοράζοντας 1200 ημέρες ασφάλισης για το 2011  ή 1500 ημέρες ασφάλισης για το 2012  κατοχυρώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης το 58ο ή το 59ο έτος της ηλικίας τους ανάλογα ποιο έτος συμπληρώνει τα 10500 ασφαλιστικά ημερομίσθια κι εφόσον αυτό το ηλικιακό έτος το κλείνει πριν τις 19/08/2015 . Εάν κλείνει το 57ο ή το 58ο έτος της ηλικίας μετά τις 19/08/2015 τότε προσαυξάνεται αυτό το όριο ανάλογα με το έτος που το κλείνει.

Σε αυτή τη περίπτωση η νέα εγκύκλιος μας διευκολύνει διότι εάν ένας ασφαλισμένος ήταν παλιά στο ΤΕΒΕ και ασφαλιζόταν μετά το 2013 στο ΙΚΑ υποχρεωτικά πήγαινε με διατάξεις του 2013 να συνταξιοδοτηθεί δηλαδή με 40 χρόνια και 62 ετών . Τώρα όποιος έχει 1500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ εκ των οποίων οι 500 ημέρες την τελευταία πενταετία , τότε δημιουργούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ.

 

Γ. ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ευνοϊκότερο όριο ηλικίας έχουν όσοι έχουν διαδοχική στο δημόσιο .Μπορούν να αναγνωρίσουν όλα τα χρόνια ως δημόσια υπηρεσία και να θεμελιώσουν δικαίωμα με 25ετία και 35ετία βγαίνοντας στη σύνταξη πριν από τα 62 και τα 67.

Συμπερασματικά, γυναίκες με παιδιά γεννημένες έως το 1971 καθώς και ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΟΓΑ –ΟΑΕΕ γεννημένοι έως και το 1964 έχει ενδιαφέρον να επανεξετάσουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα.