ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Από τα μέσα Απριλίου φαίνεται ότι θα ξεκινήσει η υποβολή υποχρεωτικά , μέσω του TAXISNET , των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2016 και θα λήξει στις 15 Ιουλίου, ενώ ο φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί σε 3 ισόποσες δίμηνες δόσεις που καταβάλλονται αντίστοιχα την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου-Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου.

Εξαίρεση οι δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία ( εταιρείες ΟΕ ή ΕΕ κτλ.), οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων . O φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί σε 2 ισόποσες δόσεις , αντίστοιχα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.

 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:

 1. Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους και αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
 2. Όσοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος και είναι άνω των 18 ετών.
 3. Οι κάτοικοι εξωτερικού μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.
 4. Ανήλικα τέκνα που έχουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις.

Διευκρινίσεις :

 • Φοιτητές που έχουν εισόδημα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση και αν το εισόδημα τους είναι μέχρι 3.000€, τότε εξακολουθούν ταυτόχρονα να είναι και προστατευόμενα μέλη.
 • Για τις συζύγους η υποβολή κοινής δήλωσης είναι υποχρεωτική. Υποβάλλουν χωριστά μόνο σε περίπτωση διακοπής του έγγαμου βίου/συμβίωσης, σε περίπτωση πτώχευσης του ενός συζύγου , υποβολής σε δικαστικό συμπαραστάτη και τέλος σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω αλλαγές της οικογενειακής κατάστασης πρέπει να δηλωθεί πρώτα στο μητρώο της ΔΟΥ.
 • Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα και εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2017, αφού πρώτα ενημερωθεί για το θάνατο το μητρώο της ΔΟΥ.

Αλλαγές που έγιναν φέτος στο τρόπο φορολόγησης και θα ισχύουν πλέον:

Α) Μία κλίμακα για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες , συντάξεις , ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα , ατομική αγροτική δραστηριότητα, η οποία είναι η εξής:

ΥΨΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
Άνω των 40.000 45%

 

Μισθωτοί , συνταξιούχοι και αγρότες δικαιούνται την έκπτωση φόρου χωρίς να συμπληρώσουν τον κωδ.49 που αφορά τις αποδείξεις δαπανών ο οποίος θα είναι και απενεργοποιημένος.

Αναλυτικά η έκπτωση φόρου θα είναι ως εξής :

1.900€ χωρίς εξαρτώμενο μέλος

1.950€ με 1 εξαρτώμενο μέλος

2.000€ με 2 εξαρτώμενα μέλη

2.100€ με 3 εξαρτώμενα μέλη

 

 

Β) Νέα κλίμακα για εισόδημα από ενοίκια:

ΥΨΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ
0 – 12.000 15%
12.001 – 35.000 35%
Άνω των 35.000 45%

 

Ισχύει και για φέτος , ενοίκια που δεν κατάφερε να εισπράξει ο ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή κατά τη διάρκεια του 2016, να  μπορεί να τα δηλώσει  σε ξεχωριστό κωδικό στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1 , εφόσον για τα εισοδήματα αυτά μέχρι την προθεσμία υποβολής δήλωσης έχει εκδώσει σε βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μίσθιου ή δικαστικής απόφασης αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον ο ιδιοκτήτης κατάφερε να εισπράξει ενοίκια που στο προηγούμενο φορολογικό έτος τα δήλωσε ανείσπρακτα, τότε στη φετινή φορολογική δήλωση θα τα δηλώσει στη στήλη 13 του εντύπου Ε2 για να τα φορολογηθεί.

Διευκρίνηση: Διαχωρίστηκε πλέον με νέους κωδικούς 111-112 και 115-116 το εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων και γαιών-γης αντίστοιχα.

 

Γ) Ισχύει πλέον ενιαία κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης:

ΥΨΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ
12.000 0%
12.001 – 20.000 2,2%
20.001 – 30.000 5%
30.001 – 40.000 6,5%
40.001 – 65.000 7,5%
65.001 – 220.000 9%
220.000 και πάνω 10%

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι επιβαρύνσεις θα έχουν:

α) μισθωτοί και συνταξιούχοι διότι μειώθηκε το αφορολόγητο και αυξήθηκαν οι συντελεστές φορολόγησης ,

β) οι ιδιοκτήτες ακινήτων διότι αυξήθηκε ο συντελεστής φόρου ειδικά για εισόδημα από ενοίκια έως 12.000 κατά 50% και

γ) οι ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα άνω των 20.000€.

Αντίθετα κερδισμένοι είναι

α) οι μισθωτοί με μεσαία εισοδήματα ,

β) οι ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα έως 20.000€ και

γ)οι κατά κύριο λόγω αγρότες που δικαιούνται και αφορολόγητο.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ :

Όταν το εισόδημα με τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό εισόδημα τότε φορολογείται ως εξής:

 • Ως μισθωτός εφόσον:
 • Έχει εισόδημα από μισθούς και συντάξεις
 • Το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του είναι από μισθούς και συντάξεις
 • Δεν έχει εισόδημα από καμία κατηγορία
 • Είναι γραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ
 • Έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (ενοίκια, τόκους κτλ.)
 • Έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.500€.

 

 • Ως επαγγελματίας εφόσον:
 • Έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του δεν προκύπτει από μισθούς και συντάξεις

 

 • Ως αγρότης εφόσον:
 • Έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική δραστηριότητα
 • Το μεγαλύτερο ή ίσο μέρος προκύπτει από ατομική αγροτική δραστηριότητα.

 

Να υπενθυμίσουμε ότι ένα σημαντικό εργαλείο κάλυψης τεκμηρίων τόσο διαβίωσης όσο και απόκτησης είναι η ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών που μπορεί να στηριχθεί σε έγκυρη μελέτη από λογιστή.

 

Αναστασίου Σοφία και Ελένη