ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016

 

Άνοιξε η εφαρμογή στο TAXIS για την υποβολή των δηλώσεων φορολογικού έτους 2015 , καθώς και η εφαρμογή για την υποβολή του Α21.

Σας παραθέτουμε παρακάτω σημαντικές διευκρινήσεις που αφορούν τη φορολογική σας δήλωση.

1. Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, εκτός από τις δηλώσεις ατόμων που απεβίωσαν.

Για να υποβληθεί ηλεκτρονικά η δήλωση θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση Α.Φ.Μ και κλειδάριθμου από το μητρώο της Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση αλλαγής οικογενειακής κατάστασης προηγείται η μεταβολή στο μητρώο και μετά σε α) περίπτωση γάμου ή σύμφωνο συμβίωσης οι σύζυγοι υποβάλλουν μαζί δήλωση, β) σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης υποβάλλουν χωριστά και γ) σε περίπτωση θανάτου η δήλωση του θανούντος υποβάλλεται υποχρεωτικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ και του/της συζύγου υποχρεωτικά ηλεκτρονικά χωριστά.

2.  Εφόσον είστε μισθωτός και δεν συμφωνείτε με τους προσυμπληρωμένους κωδικούς τότε πρέπει να ειδοποιήσετε τους εργοδότες σας ώστε να υποβάλλει ξανά το αρχείο στο TAXIS για να διορθωθεί. Εάν έχετε ανείσπρακτες αποδοχές και φαίνονται στη βεβαίωση αποδοχών τότε δεν θα αναγραφούν στη δήλωση. Εάν εισπράξατε αναδρομικά συντάξεων ή αποδοχών παλαιότερων ετών τότε υποχρεωτικά θα υποβάλλετε τροποποιητική- υποχρεωτική δήλωση στα έτη που αφορούν στη Δ.Ο.Υ μέχρι 31/12 χωρίς πρόστιμο και χωρίς έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

Προσοχή αν στα αναδρομικά εμπεριέχονται και τυχόν τόκοι αυτοί δηλώνονται στο έτος που εισπράττονται στους αντίστοιχους κωδικούς τόκων.

Εάν πληρώσατε ασφαλιστικές εισφορές λόγω π.χ εξαγοράς πλασματικών χρόνων για συνταξιοδότηση ή κάνατε αυτασφάλιση κτλ καταχωρούνται στον πίνακα 4 Α ΚΩΔ. 351-352.

3.Υπενθυμίζουμε ότι για να φορολογηθείτε ως μισθωτός ενώ είστε αυτοαπασχολούμενος με μπλοκάκι θα πρέπει: α) να έχετε σύμβαση με τους πελάτες σας, β) οι πελάτες να μην υπερβαίνουν τους τρεις ή εφόσον τους υπερβαίνουν ο ένας από αυτούς να υπερβαίνει το 75% του ακαθάριστου εισοδήματος σας, γ) να μην έχετε εμπορική ιδιότητα , δ) να μην έχετε παράλληλα και εισόδημα από μισθωτή εργασία και ε) η επαγγελματική σας έδρα να είναι η κατοικία σας.

4. Όσον αφορά τα εισοδήματα από ενοίκια παραμένουν ίδιοι οι συντελεστές φορολόγησης 11% έως 12.000 και 33% άνω από 12.000. Επισημαίνουμε ότι καταργήθηκε το δικαίωμα εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικίων στη Δ.Ο.Υ. Μπορείτε όμως να αποφύγετε τη φορολόγηση τους εφόσον συμπληρώσετε τον αντίστοιχο κωδικό ( ανείσπρακτων ενοικίων). ΠΡΟΣΟΧΗ  για να συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος κωδικός θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί στη Δ.Ο.Υ κατάθεση τυχόν δικαστικής απόφασης αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει εκδοθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή ή διαταγή πληρωμής ή απόδοσης του μίσθιου.

5. Καταργήθηκε φέτος ο κωδικός των καταναλωτικών δαπανών. Υπενθυμίζουμε ότι στις ιατρικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες σε φάρμακα.

6. Τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών είναι υποχρεωτικό να έχουν Α.Φ.Μ .

 

Οι δηλώσεις πήραν παράταση μέχρι 30/06/2016 και οι δόσεις του εκκαθαριστικού είναι 3 και λήγουν :

1η δόση 29/07/2016

2η δόση 30/09/2016

3η δόση 30/11/2016

 

ΣΟΦΙΑ & ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ