ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ Ή ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ Ή ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

  1. Από 01/01/2017 οι μισθωτοί ,συνταξιούχοι και αγρότες που δικαιούνται μείωση φόρου λόγω αφορολογήτου ποσού ,θα το επιτύχουν εφόσον πραγματοποιήσουν  δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών με τις προϋποθέσεις:

         α) Η εξόφληση της να έχει γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο είτε μέσω ηλεκτρονικών καρτών είτε με πληρωμές μέσω τραπέζης  και

         β) Να έχει πραγματοποιήσει το ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονικό τρόπο.

    Το ποσοστό ελάχιστης δαπάνης είναι το εξής ανάλογο με το ύψος του εισοδήματος :

  • Από 1-10.000€ εισόδημα :          ποσοστό ελάχιστης δαπάνης 10%
  • Από 10.001-30.000 εισόδημα :  ποσοστό ελάχιστης δαπάνης 15%
  • Από 30.001 και άνω  :                  ποσοστό ελάχιστης δαπάνης 20%

 Εξαιρούνται από την υποχρέωση εξόφλησης των δαπανών με ηλεκτρονικό τρόπο  αλλά   διατηρούν την υποχρέωση συλλογής των πρωτότυπων αποδείξεων δαπανών μέχρι την  συμπλήρωση του  ως άνω ποσοστού ελάχιστης δαπάνης οι εξής:

                   α)φορολογούμενοι 70 ετών και άνω

                   β)φορολογούμενοι με αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω

                   γ)φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση

                   δ)φορολογούμενοι κάτοικοι της Ε.Ε η του Ε.Ο.Κ εφόσον έχουν εισοδήματα από

                     μισθούς – συντάξεις .

 Εξαιρούνται γενικά από το καθεστώς του χτισίματος αφορολογήτου μέσω των αποδείξεων δαπανών  :

                 α)όσοι είναι υπάλληλοι στο υπουργείο εξωτερικών

                 β)όσοι στρατιώτες υπηρετούν στο εξωτερικό

                 γ)όσοι υπηρετούν στη μόνιμη Ελληνική αντιπροσωπεία της Ε.Ε

                 δ)όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας

                 ε)όσοι διαμένουν σε ψυχιατρείο

                στ) οι φυλακισμένοι

 Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το ποσοστό ελάχιστης δαπάνης τότε η διαφορά φορολογείται με ποσοστό 22 %

  1. Από 01/01/2017 οι ιατρικές δαπάνες έχουν έκπτωση 10% από το φόρο εφόσον :

 α) Εξοφληθούν μόνο με την χρήση ηλεκτρονικών τροπών πληρωμής (κάρτα ,  e-banking ,ηλεκτρονικό πορτοφόλι  κ.λπ. )

 β) το ύψος της δαπάνης ξεπερνά το 5%του φορολογικού εισοδήματος του

    φορολογουμένου .

  Το δικαίωμα έκπτωσης φόρου από ιατρικές δαπάνες έχουν όλες οι κατηγορίες φορολογουμένων ( μισθωτοί ,αγρότες , επαγγελματίες κ.λπ. )

  1. Όλοι οι ιδιώτες που θα κάνουν συναλλαγή με επιχειρήσεις άνω των 500€ είναι υποχρεωτικές οι εξοφλήσεις να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο.
  1. Όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό η καταβάλλουν αμοιβή διευθυντών η μελών Δ.Σ ή δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή αμοιβές με μπλοκάκι θα μπορούν να αφαιρούν αυτές τις δαπάνες , από τα έσοδα τους μόνο εάν έχουν καταβάλει αυτή τη δαπάνη με ηλεκτρονικό μέσω πληρωμής ή μέσω τραπέζης .
  1. Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που ο ένας από τους δυο συζύγους δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το προαπαιτούμενο ποσοστό ελάχιστης δαπάνης ενώ ο δεύτερος το έχει υπερκαλύψει τότε μπορεί να συμπληρώσει το ποσοστό του αφορολογήτου που δεν έχει καλύψει με το περίσσευμα του δευτέρου .

 

Αναστασίου Σοφία & Ελένη