ΟΑΕΔ: Αναλυτική κατανομή των 3.737 θέσεων κοινωφελούς εργασίας

ΟΑΕΔ: Αναλυτική κατανομή των 3.737 θέσεων κοινωφελούς εργασίας

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα γενιά προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας, η οποία σε πρώτη φάση αφορά 3.737 ανέργους.

Κριτήρια Μοριοδότησης

Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνεται για πρώτη φορά το κριτήριο της εντοπιότητας, προκειμένου να πριμοδοτούνται οι δημότες των  περιοχών με υψηλή μακροχρόνια ανεργία. Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής:

  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
  • Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω
  • Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
  • Ηλικία
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων
  • Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Εντοπιότητα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΠΕ/ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΔΕ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 42
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 48
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 14
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 8
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 12
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ- ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΔΕΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 6
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 8
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 8
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΤΕ  ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 4
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 10
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 14
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 108
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 15
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 22
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΕ/ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 5
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 46
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 17
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 3
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 12
ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
ΔΕ ΚΟΜΜΩΤΩΝ 1
ΔΕ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 10
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Δ’) 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 4
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 8
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
ΠΕ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 6
ΠΕ ΓΕΟΠΟΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 10
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 6
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2
ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 6
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΊΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ 1
ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 3
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 4
ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 93
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 23
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 3
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1
ΔΕ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 1
ΔΕ ΣΤ’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΕΓΗΣ 5
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ 3
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 32
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 14
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 13
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 10
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1
ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1
ΔΕ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 5
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 8
ΔΕ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 6
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 4
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1
ΤΕ  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 24
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 48
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 26
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΕ/ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 27
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 18
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4
ΔΕ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8
ΔΕ ΜΟΝΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 25
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ 8
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 3
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ) 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΠΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ 1
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3
ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 5
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 28
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 20
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 25
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 103
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΕ/ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 5
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Δ’) 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) 1
ΤΕ  ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 18
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 6
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ/ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 16
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 3
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 2
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Δ’) 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) 1
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2
ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 1
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 21
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 29
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 12
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 14
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 21
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) 2
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 4
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 2
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ  ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 8
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 63
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 36
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΓΥΨΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ 11
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 19
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΠΕ/ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Α΄ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α 2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 15
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 4
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 12
ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΑΔΩΝ 1
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 5
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3
ΔΕ ΠΛΑΚΑΔΩΝ 10
ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ) 3
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 5
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 48
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 23
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΠΕ/ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 16
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 22
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 4
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Δ’) 3
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΙ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 6
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΤΕ  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 12
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 24
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 16
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ 9
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ 10
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 14
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 6
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 40
ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1
ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 10
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 5
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ 5
ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 4
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΠΕ/ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Δ’) 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΤΕ  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 7
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 9
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΕ/ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 5
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΟΡΟΥ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 10
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Δ’) 4
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) 3
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 3
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 2
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 2
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΕΣ – ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ 5
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 10
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 20
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΡΜΑΡΑΔΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 15
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΡΑΦΤΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 10
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 20
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 70
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 5
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 33
ΔΕ ΠΛΑΚΑΔΩΝ 20
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΕΣ – ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 33
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 55
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
ΠΕ/ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 16
ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 9
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 5
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 19
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 9
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Δ’) 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 15
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 2
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 3
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 57

 

Πηγή: http://www.neolaia.gr/