ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018

Άνοιξε και φέτος η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έτους 2018.

Υπόχρεοι υποβολής είναι όσοι πολίτες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους κι έχουν τεκμαρτό ή πραγματικό εισόδημα καθώς και ανήλικοι οι οποίοι έχουν αποκτήσει εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις.

Σε αντίθεση οι κάτοικοι εξωτερικού έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης μόνο αν έχουν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και όχι τεκμαρτό . ΠΡΟΣΟΧΗ όμως ακόμα και πολύ μικρό ποσό τόκων καταθέσεων αποτελεί εισόδημα.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για όλα τα νομικά πρόσωπα και για όλα τα φυσικά είναι μέχρι τις 30/06/2019 , με εξαίρεση τα μέλη εταιριών με απλογραφικά βιβλία (εσόδων-εξόδων) που λήγει στις 15/07/2019.

Επίσης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μέχρι 31/12/2019 για όσους έχουν δηλωθεί στο μητρώο της Δ.Ο.Υ πλέον ως κάτοικοι εξωτερικού και χειρόγραφα υποχρεωτικά κατατίθεται πλέον ως τις 31/12/2019 από τους κληρονόμους η δήλωση προσώπου που έχει αποβιώσει .

Από τη φετινή χρονιά σε κοινές δηλώσεις έγγαμων ζευγαριών θα εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά ένα για κάθε σύζυγο χωρίς δυνατότητα συμψηφισμού τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του ενός με πιστωτικού του άλλου. Ο κάθε ένας θα πληρώνει τον δικό του φόρο ή θα εισπράττει  την δική του επιστροφή.

Ισχύει και φέτος το χτίσιμο του αφορολόγητου με την εξόφληση προσωπικών δαπανών μέσω ηλεκτρονικών μέσων (κάρτες κλπ) και μέχρι το 10% του εισοδήματος για εισόδημα μέχρι 10.000€ , 15% για εισόδημα από 10.000,01 μέχρι 30.000€ και 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω.

Εξαίρεση πλέον από τη χρήση καρτών για να κτίσεις το αφορολόγητο είναι και εκείνοι που το πραγματικό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 6000€ και το τεκμαρτό τους δεν υπερβαίνει τις 9500€. Επιτέλους λοιπόν νέοι που είναι υπόχρεοι στην υποβολή δηλώσεων γιατί απασχολήθηκαν λίγες μέρες σε μια επιχείρηση για το χαρτζιλίκι τους, δεν χρειάζεται να έχουν κάρτα και να προβαίνουν μέσω αυτής σε αγορές για να χτίσουν αφορολόγητο ή να πληρώνουν 22% φόρο γιατί δεν είχαν κάρτα!!

Η επιβάρυνση για όσους δεν μερίμνησαν να χτίσουν το αφορολόγητο που τους αναλογεί είναι 22%.