ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο εκ νέου όλοι οι δικαιούχοι .

Με το τέλος των φορολογικών δηλώσεων 26/7 θα αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο θα λήξουν ένα μήνα μετά από τις φορολογικές δηλώσεις δηλαδή στις 26/8.

Υπενθυμίζουμε ότι στο κοινωνικό τιμολόγιο υπάγονται οι εξής κατηγορίες:

α. Κατηγορία Κ.Ο.Τ Α’: εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης εισοδήματος αλληλεγγύης.

β. Κατηγορία Κ.Ο.Τ Β’: Εντάσσονται όσοι έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό η τεκμαρτό εισόδημα, όπου προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έως και τα όρια του παρακάτω πίνακα:

Για να γίνουν οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο θα διασταυρωθούν στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων αρχών.