ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, είναι πλέον ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο.

Με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017, καλούνται οι πολίτες να υποβάλλουν νέα εκ νέου αίτηση, καθώς επίσης την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και οι πολίτες οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ κατά το παρελθόν.

Όσοι πλέον δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιηθούν το Κ.Ο.Τ μέχρι και της 30 Νοεμβρίου 2018.

Ένα δεν έχει γίνει η υποβολή νέας αίτησης μέχρι και της 30/11/2018, τότε αυτόματα διαγράφεστε από κ.ο.τ, ακόμα κι’ αν πληρείται τις προϋποθέσεις για κάποια κατηγορία.

Είναι επίσης δυνατή η υποβολή των αιτήσεων για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο κι’ από το γραφείο μας μόνο με 5€

 

Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση χρειάζεται να γνωρίζουν:

 1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Αριθμό Παροχής)
 2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)

Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης οφείλουν να δηλώνουν επιπλέον:

 • τον αριθμό ΑΜΚΑ τους
 • τον ασφαλιστικό τους φορέα
 • τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο.
 • ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίωση

 

ποιοι εντάσσονται:

 • Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Αυτοί θα έχουν έκπτωση στην τιμή του ρεύματος 75 ευρώ και απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Στο σύνολο του τιμολογίου εκτιμάται ότι η έκπτωση φτάνει το 70%.
 • Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που ορίστηκαν για τη λήψη κοινωνικού μερίσματος. Σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45 ευρώ, με αποτέλεσμα στο σύνολο του τιμολογίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί του 35%.

Ο πίνακας με τα εισοδηματικά κριτήρια για τη δεύτερη κατηγορία διαμορφώνεται ως εξής:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.

iii.   Το συνολικό ύψος εισοδήματος, έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα ποσά στον παρακάτω πίνακα:

Με τις αλλαγές που εισάγονται αντιμετωπίζονται περιπτώσεις καταχρηστικής υπαγωγής στο ΚΟΤ, ώστε να βελτιωθεί η στόχευση του συστήματος και να εξοικονομηθούν πόροι για τη χρηματοδότηση των μεγαλύτερων ελαφρύνσεων προς τους πλέον ευάλωτους καταναλωτές:

 • Αλλάζουν τα κριτήρια υπαγωγής, έτσι ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα αλλά η συνολικότερη περιουσιακή εικόνα του νοικοκυριού. Αποκλείονται, έτσι οι ιδιοκτήτες των οποίων διαθέτουν βίλες και υπερπολυτελή αυτοκίνητα και εισόδημα από καταθέσεις εξωτερικού αλλά εμφανίζουν χαμηλό εισόδημα και είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο.
 • Λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα και περιουσία όλων των ατόμων που κατοικούν στο νοικοκυριό και που φιλοξενούνται από τον κύριο δικαιούχο. Αποκλείοντας, έτσι, περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος δηλώνεται ο ενήλικας με το χαμηλότερο εισόδημα ενώ ταυτόχρονα στο ίδιο σπίτι μένουν και άλλοι ενήλικες με υψηλότερα εισοδήματα.
 • Οι πολύτεκνοι εισάγονται στο ΚΟΤ με τα αντίστοιχα κριτήρια). Αποκλείοντας, έτσι, περιπτώσεις ιδιαίτερων εύπορων πολιτών με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα, που επωφελούνταν των εκπτώσεων, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους πολύτεκνους που δικαιούνται τις εκπτώσεις να τις λάβουν και από άλλους προμηθευτές πλην της ΔΕΗ.