ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΓΟΥΝ ΣΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 2018.
Υπενθυμίζουμε ότι όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. κατά το παρελθόν υποχρεώνονται να υποβάλουν νέα αίτηση, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους, με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017.
Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το Κ.Ο.Τ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018.