ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 2017

 Το αργότερο έως τα μέσα Δεκεμβρίου φιλοδοξεί η κυβέρνηση να καταβάλλει εφάπαξ στους δικαιούχους το κοινωνικό μέρισμα.

Προϋπόθεση να έχουν προηγουμένως υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Το κοινωνικό μέρισμα θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και δεν θα προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα και ως εισοδηματικό κριτήριο για την υπαγωγή σε άλλη κοινωνική παροχή.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής στο κοινωνικό μέρισμα είναι τρεις:

Α. το ύψος εισοδηματικών κριτηρίων που φτάνει τα 9.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά και τις 18.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά. Τα εισοδηματικά κριτήρια και η εισοδηματική ενίσχυση προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 25% για κάθε παιδί.

Β. την αντικειμενική αξία των ακινήτων που δεν θα ξεπερνάει τις 180.000 ευρώ.

Γ. το ύψος των καταθέσεων που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 9.000 ευρώ για τον άγαμο προσαυξανόμενο κατά 50% για κάθε ενήλικα και 20% για κάθε παιδί ( σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Τσακάλωφ).

Το ύψος των εισοδηματικών κριτηρίων θα είναι αυτό που θα προκύπτει από την σύγκριση του δηλωθέντας και του τεκμαρτού εισοδήματος (άθροισμα τεκμηρίων διαβίωση και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων) εάν δηλαδή τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα  εισοδήματα τότε ως εισοδηματικό κριτήριο για το κοινωνικό μέρισμα, θα αποτελέσει το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των τεκμηρίων.

Μεγάλο ζήτημα προκύπτει και χρήζει διευκρίνησης εάν θα συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους και οι φιλοξενούμενοι.

Με την επιφύλαξη εάν αυτά ισχύουν μέχρι την ψήφιση  του νομοσχεδίου και την έκδοση υπουργικής απόφασης με οδηγίες και διευκρινήσεις για την εφαρμογή του κοινωνικού μερίσματος , παραθέτουμε σχετικό πίνακα σύμφωνα μ’ αυτά που αναφέραμε πιο πάνω.

Οικογενειακή κατάσταση Εισοδηματικό όριο Όριο ακίνητης περιουσίας Όριο καταθέσεων Ποσό κοινωνικού μερίσματος
Άγαμος 0 – 3.000

3.001 – 6.000

6.001 – 9.000

180.000

180.000

180.000

9.000

9.000

9.000

450

350

250

Έγγαμος χωρίς παιδιά 0 – 4.500

4.501 – 9.000

9.001 – 13.500

180.000

180.000

180.000

13.500

13.500

13.500

675

525

375

Έγγαμος με ένα παιδί 0 – 5.250

5.251 – 10.500

10.501 – 15.750

180.000

180.000

180.000

15.750

15.750

15.750

787,5

612,5

437,5

Έγγαμος με δύο παιδιά 0 – 6.000

6.001 – 12.000

12.001 – 18.000

180.000

180.000

180.000

18.000

18.000

18.000

900

700

500