ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως και την 5.1.2018 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

 

Πηγή: www.forin.gr