ΕΝΦΙΑ 2016: ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΕΝΦΙΑ 2016: ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Έκπτωση 50% ή και απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οι εξής ιδιοκτήτες ακινήτων με τις εξής προϋποθέσεις.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 50% :

 • Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ προσαρμοσμένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
 • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος ,ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα 150τ.μ.
 • Η συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων που κατέχει ο φορολογούμενος και η οικογένειά του να μην υπερβαίνει:
 1. τα 85.000 ευρώ για άγαμο
 2. τα 150.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς παιδιά
 3. τα 200.000 ευρώ για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα παιδιά

 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ:

Την πλήρη απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οικογένειες με τρία εξαρτώμενα μέλη ή πολύτεκνες ή που περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρία άνω του 80% με τις εξής προϋποθέσεις.

 

 • Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μη ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ προσαρμοσμένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε ένα εξαρτώμενο μέλος.
 • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που κατέχει ο φορολογούμενος και η οικογένειά του να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

 

 

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ*

 1. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και στις δύο περιπτώσεις αφορά ακίνητα είτε με πλήρη ή ψιλή κυριότητα είτε με επικαρπία.
 2. Καταργήθηκε η έκπτωση 20% του ΕΝΦΙΑ για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα.
 3. Το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2016 εκτυπώνεται μέσα από την εφαρμογή του taxisnet και πληρώνεται σε 5 μηνιαίες ισόποσες δόσεις με την πρώτη να λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου και η τελευταία του μήνα Ιανουαρίου.

 

 

Με εκτίμηση,

Σοφία Αναστασίου